Feed not found.

ตัวอย่าง การปักเสื้อนักเรียนโรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์นะครับ หน้าอกด้านขวาปักตัวย่อโรงเรียน อ.ม.ป. ตามด้วยชื่อตัวเองข้างล่างตัวย่อโรงเรียนครับ เพื่อให้น้องๆม.1และ น้องๆม.4 ที่เข้ามาใหม่ได้รู้วิธีการปักเสื้อครับ 

E-SERVICE