Feed not found.
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ ปีการศึกษา 2565
 
ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.3 ขวบ
0
0
0
0
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
52
58
110
3
ม.2
51
56
107
3
ม.3
50
53
103
3
รวมมัธยมต้น
153
167
320
9
ม.4
46
53
99
3
ม.5
40
58
98
3
ม.6
30
66
96
3
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
116
177
293
0
รวมทั้งหมด
269
344
613
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2565

E-SERVICE