Feed not found.
www.nasa.gov/multimedia/imagegallery

เวิร์กโฟลว์จัดการขั้นตอนที่บทความของคุณต้องผ่านจนกว่าจะมีการเผยแพร่

คอมโพเน้นท์เพื่อจัดการเวิร์กโฟลว์ไม่ได้เปิดใช้งานเป็นค่าเริ่มต้น

เพื่อดูเวิร์กโฟลว์ที่เราให้ไว้กับข้อมูลตัวอย่าง คุณต้องเปิดใช้งานฟังก์ชันนี้ก่อน

  1. เข้าสู่ด้านผู้ดูแล
  2. จากเมนู 'เนื้อหา' > 'เนื้อหา' > 'ตั้งค่าพื้นฐาน' > แท็บ 'ตั้งค่าที่ใช้ร่วมกัน' กำหนดค่า 'เปิดใช้งานเวิร์กโฟลว์' เป็น 'ใช่'
  3. แล้วทำการบันทึก

ตอนนี้เมื่อคุณเข้าถึงหน้า 'เนื้อหา' อีกครั้งคุณจะเห็นส่วนของ 'เวิร์กโฟลว์'

เมื่อคุณแก้ไขบทความ คุณจะเห็นการเปลี่ยนแปลงใหม่สำหรับบทความที่เกี่ยวข้องกับเวิร์กโฟลว์

  • เกี่ยวกับผู้เขียน: Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua.

E-SERVICE