Feed not found.
ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง (B-OBEC) โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์
 
อาคารเรียน
อาคารเรียนชั่วคราวปฏิรูปการศึกษา
ปีที่สร้าง 2535
อาคารเรียน
เบ็ดเสร็จ ก.
ปีที่สร้าง 2535
อาคารเรียน
เบ็ดเสร็จ ข.
ปีที่สร้าง 2535
อาคารเรียน
แบบเบ็ดเสร็จ ค.
ปีที่สร้าง 2536
อาคารเรียน
108 ล,108 ,ล/30,108 หรือ108 ชื่ออื่นๆ
ปีที่สร้าง 2537
อาคารเรียน
216 ค..216 ล.ป,29 ,216 ก,,216 ปรัปปรุง 46,216
ปีที่สร้าง 2539
อาคารเรียน
424ล.,424ล.(พิเศษ),424ค.,หรือ424อื่นๆ
ปีที่สร้าง 2540
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน/หอประชุม
อาคารหอประชุม 100/27
ปีที่สร้าง 2538
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน/หอประชุม
อาคารโรงฝึกงาน 102/27
ปีที่สร้าง 2538
บ้านพักครู
บ้านพักครู 205/26 (5 ห้องนอน)
ปีที่สร้าง 2538
บ้านพักครู
บ้านพักครู 203/27
ปีที่สร้าง 2535
บ้านพักครู
บ้านพักครู 203/27
ปีที่สร้าง 2538
บ้านพักครู
บ้านพักครู 205/26 (5 ห้องนอน)
ปีที่สร้าง 2559
บ้านพักภารโรง
บ้านพักภารโรง/32
ปีที่สร้าง 2534
ส้วม
ส้วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง /27
ปีที่สร้าง 2534
ส้วม
ส้วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง /27
ปีที่สร้าง 2536
ส้วม
ส้วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง /27
ปีที่สร้าง 2539
ส้วม
ส้วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง /27
ปีที่สร้าง 2541
เรือนเพาะชำ
พ.1
ปีที่สร้าง 2536
บ่อน้ำตื้น
บ่อน้ำตื้น(กรมอนามัย)
ปีที่สร้าง 2536
สนามกีฬา
สนามบาสเก็ตบอล
ปีที่สร้าง 2534
สนามกีฬา
สนามวอลเลย์บอล
ปีที่สร้าง 2536
สนามกีฬา
ลานกีฬาอเนกประสงค์
ปีที่สร้าง 2534
ถังเก็บน้ำ
ฝ.33
ปีที่สร้าง 2538
ถังเก็บน้ำ
ฝ.33
ปีที่สร้าง 2538
ถังเก็บน้ำ
หอส่งน้ำ(ประปา ร.ร.)
ปีที่สร้าง 2536
รั้ว
รั้วคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2558
รั้ว
รั้วคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2557
ถนน/รางระบายน้ำ
ถนนคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2536
ถนน/รางระบายน้ำ
ถนนคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2538
ถนน/รางระบายน้ำ
ถนนคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2553
ถนน/รางระบายน้ำ
ถนนคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2553
บ้านพักนักเรียน
บ้านพักนักเรียน 8 คน
ปีที่สร้าง 2536
บ้านพักนักเรียน
บ้านพักนักเรียน 8 คน
ปีที่สร้าง 2536
บ้านพักนักเรียน
บ้านพักนักเรียน 8 คน
ปีที่สร้าง 2536
บ้านพักนักเรียน
บ้านพักนักเรียน 8 คน
ปีที่สร้าง 2536
 

E-SERVICE