Feed not found.

ข่าวประชาสัมพันธ์

อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความ

ข่าวประชาสัมพันธ์
 • ช่องทางการร้องเรียน

   

  ช่องทางการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของโรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์
   
            ช่องทางการร้องเรียนผ่านทางเว็บไซต์ คลิก!!
   
            ช่องทางการร้องเรียนอื่น
                      - ร้องเรียนด้วยตนเอง ณ ห้องธุรการ อาคารไผ่น้ำเต้า โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์
                      - ร้องเรียนทางไปรษณีย์ ได้ที่ โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ 222 หมู่ 5 ตำบลอุ่มเหม้า อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
                      สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม รหัสไปรษณีย์ 48110
                      - ร้องเรียนทางโทรศัพท์ 0 4219 9522 และทางโทรสาร 0 4219 9523
 • ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักการภารโรง

 • รูปแบบการปักเสื้อนักเรียน

  ตัวอย่าง การปักเสื้อนักเรียนโรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์นะครับ หน้าอกด้านขวาปักตัวย่อโรงเรียน อ.ม.ป. ตามด้วยชื่อตัวเองข้างล่างตัวย่อโรงเรียนครับ เพื่อให้น้องๆม.1และ น้องๆม.4 ที่เข้ามาใหม่ได้รู้วิธีการปักเสื้อครับ 

DLTV มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

DLTV มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

มัธยมศึกษาปีที่ 1 มัธยมศึกษาปีที่ 2 มัธยมศึกษาปีที่ 3
มัธยมศึกษาปีที่ 4 มัธยมศึกษาปีที่ 5 มัธยมศึกษาปีที่ 6

 

ข่าวการศึกษา

E-SERVICE